Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Varm choklad heter Hot chocolate på engelska

Varm choklad är en del av kapitlet Drycker.