Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Vid heter By på engelska

Vid är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.