Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Village = By

Village är en del av kapitlet Geografi.