Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Vind heter Wind på engelska

Vind är en del av kapitlet Väder.