Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Vinkel heter Angle på engelska

Vinkel är en del av kapitlet Geometri.