Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Virus = Virus

Virus är en del av kapitlet Datorer.