Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Vit heter White på engelska

Vit är en del av kapitlet Färger.