Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Volfram heter Tungsten på engelska

Volfram är en del av kapitlet Grundämnen.