Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Wasp = Geting

Wasp är en del av kapitlet Insekter.