Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Weaken = Försvaga

Weaken är en del av kapitlet Verb - Förändringar.