Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Web browser = Webbläsare

Web browser är en del av kapitlet Datorer.