Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

West = Väster

West är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.