Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Wet = Blöt

Wet är en del av kapitlet Adjektiv.