Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Whether = Huruvida

Whether är en del av kapitlet Konjunktioner.