Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Whisper = Viska

Whisper är en del av kapitlet Verb - Kognition.