Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

White = Vit

White är en del av kapitlet Färger.