Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Worry = Oroa (sig)

Worry är en del av kapitlet Verb - Kognition.