Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Yellow = Gul

Yellow är en del av kapitlet Färger.