Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ordningstal - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Första
First
Andra
Second
Tredje
Third
Fjärde
Fourth
Femte
Fifth
Sjätte
Sixth
Sjunde
Seventh
Åttonde
Eighth
Nionde
Ninth
Tionde
Tenth
Elfte
Eleventh
Tolfte
Twelfth
Trettonde
Thirteenth
Fjortonde
Fourteenth
Femtonde
Fifteenth
Sextonde
Sixteenth
Sjuttonde
Seventeenth
Artonde
Eighteenth
Nittonde
Nineteenth
Tjugonde
Twentieth
Kort för utskrift