Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prepositioner och riktningar - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Mellan
Between
Under
Under
Väster
West
Öster
East
Vid
By
I
In
Genom
Through
Från
From
Runt
Around
Söder
South
Nedanför
Below
Ned
Down
Över
Over
Höger
Right
Upp
Up
Mot
Towards
Inuti
Within
Ovanför
Above
Längs
Along
Utom
Except
On
Vänster
Left
Av
Off
Ut
Out
Bakom
Behind
Efter
After
Före
Before
Norr
North
Framför
In front of
Kort för utskrift