Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prepositioner och riktningar - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Upp
Up
Inuti
Within
Efter
After
Ovanför
Above
Runt
Around
On
Framför
In front of
Utom
Except
Mot
Towards
Söder
South
Vid
By
I
In
Höger
Right
Vänster
Left
Väster
West
Under
Under
Ned
Down
Från
From
Ut
Out
Före
Before
Nedanför
Below
Mellan
Between
Över
Over
Bakom
Behind
Längs
Along
Av
Off
Norr
North
Genom
Through
Öster
East
Kort för utskrift