Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verb - Förändringar - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Tömma
Empty
Expandera
Expand
Göra
Make
Försvaga
Weaken
Skada
Hurt
Åldras
Age
Ändra
Change
Die
Förstora
Enlarge
Läka
Heal
Försvinna
Disappear
Växa
Grow
Steka
Fry
Möblera
Furnish
Förstärka
Reinforce
Dela
Divide
Köpa
Buy
Koka
Boil
Döda
Kill
Minska
Decrease
Skapa
Create
Mata
Feed
Stjäla
Steal
Sortera
Sort
Sälja
Sell
Öka
Increase
Måla
Paint
Sammanfoga
Merge
Förstöra
Destroy
Kort för utskrift