Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verb - Rörelse - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Sträcka
Stretch
Dra
Pull
Avresa
Depart
Rotera
Rotate
Walk
Simma
Swim
Snurra
Spin
Falla
Fall
Trycka
Push
Anlända
Arrive
Klättra
Climb
Åka
Go
Huka
Crouch
Rida
Ride
Krypa
Crawl
Lyfta
Lift
Fly
Escape
Springa
Run
Komma
Come
Köra
Drive
Ro
Row
Flyga
Fly
Flytta
Move
Resa
Travel
Dyka
Dive
Jogga
Jog
Rulla
Roll
Cykla
Cycle
Hoppa
Jump
Kort för utskrift