Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verb - Rörelse - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Rida
Ride
Simma
Swim
Köra
Drive
Fly
Escape
Åka
Go
Hoppa
Jump
Huka
Crouch
Falla
Fall
Walk
Snurra
Spin
Komma
Come
Sträcka
Stretch
Rotera
Rotate
Flyga
Fly
Trycka
Push
Rulla
Roll
Flytta
Move
Avresa
Depart
Krypa
Crawl
Anlända
Arrive
Dra
Pull
Cykla
Cycle
Lyfta
Lift
Dyka
Dive
Resa
Travel
Klättra
Climb
Jogga
Jog
Springa
Run
Ro
Row
Kort för utskrift