Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verb - Rörelse - Prov

På vilket sätt vill du översätta orden i det här kapitlet?