Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ordningstal - Ordlista

Listan nedan visar de 20 ord som du behöver lära dig för att klara av det här kapitlet.

FörstaFirst
AndraSecond
TredjeThird
FjärdeFourth
FemteFifth
SjätteSixth
SjundeSeventh
ÅttondeEighth
NiondeNinth
TiondeTenth
ElfteEleventh
TolfteTwelfth
TrettondeThirteenth
FjortondeFourteenth
FemtondeFifteenth
SextondeSixteenth
SjuttondeSeventeenth
ArtondeEighteenth
NittondeNineteenth
TjugondeTwentieth