Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prepositioner och riktningar - Ordlista

Listan nedan visar de 29 ord som du behöver lära dig för att klara av det här kapitlet.

A
AvOff
B
BakomBehind
E
EfterAfter
F
FramförIn front of
FrånFrom
FöreBefore
G
GenomThrough
H
HögerRight
I
IIn
InutiWithin
L
LängsAlong
M
MellanBetween
MotTowards
N
NedanförBelow
NedDown
NorrNorth
O
OvanförAbove
P
On
R
RuntAround
S
SöderSouth
U
UnderUnder
UppUp
UtOut
UtomExcept
V
VidBy
VänsterLeft
VästerWest
Ö
ÖsterEast
ÖverOver