Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Grundämnen - Ordlista

Listan nedan visar de 30 ord som du behöver lära dig för att klara av det här kapitlet.

A
AluminiumAluminium
B
BlyLead
F
FlourFlourine
FosforPhosphorus
G
GuldGold
H
HeliumHelium
J
JodIodine
JärnIron
K
KalciumCalcium
KaliumPotassium
KiselSilicon
KlorChlorine
KolCarbon
KopparCopper
KromChromium
KvicksilverMercury
KväveNitrogen
L
LitiumLithium
N
NatriumSodium
NickelNickel
P
PalladiumPalladium
PlatinaPlatinum
S
SilverSilver
SvavelSulfur
SyreOxygen
T
TennTin
TitanTitanium
V
VolframTungsten
VäteHydrogen
Z
ZinkZinc