Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

I rymden - Ordlista

Listan nedan visar de 28 ord som du behöver lära dig för att klara av det här kapitlet.

A
AsteroidAsteroid
G
GalaxGalaxy
J
JordenEarth
JupiterJupiter
K
KometComet
L
LjusårLightyear
M
MarsMars
MerkuriusMercury
MeteoritMeteorite
MåneMoon
MånförmörkelseLunar eclipse
N
NeptunusNeptune
O
OmloppsbanaOrbit
P
PlanetPlanet
PlutoPluto
S
SatellitSatellite
SaturnusSaturn
SolSun
SolförmörkelseSolar eclipse
SolsystemSolar system
StjärnaStar
StjärnfallShooting star
SupernovaSupernova
U
UniversumUniverse
UranusUranus
UtomjordingAlien
V
VakuumVacuum
VenusVenus